De Oud Leden Vereniging

Sinds 14 november 2003 bestaat de Oud Leden Vereniging van M.S.T.V. Stennis. Opgericht door vijf enthousiaste oud-Stennisers en inmiddels met rond de 150 leden. MSTV Stennis was voor velen een belangrijk onderdeel van hun studententijd in Maastricht. Op de tennisbaan zijn kampioenschappen gewonnen en verloren. Maar ook naast de baan, tijdens de borrels, feesten en activiteiten zijn talloze vriendschappen ontstaan.

Veel oud-leden dragen MSTV Stennis en haar leden nog steeds een warm hart toe en hebben goede herinneringen aan hun Stennis-tijd. Sommige oud-Stennisers houden na hun studententijd nog jaren contact, andere contacten verwateren. Via de Oud Leden Vereniging wordt de mogelijkheid geboden om deze contacten en vriendschappen in stand te houden of weer op te pakken.

Iedereen die graag in contact wil blijven met andere Oud-Stennisers kan zich aanmelden als lid van de Oud Leden Vereniging. Dit doe je door een mail te sturen naar olvstennis@hotmail.com.

Activiteiten

Minstens twee keer per jaar krijg je de mogelijkheid om aan te sluiten bij een activiteit.

Nieuwsbrief en Social Media

De Oud Leden Vereniging informeert haar leden via nieuwsbrieven en een eigen facebookpagina M.S.T.V. Stennis (OLV).

Contributie

De Oud Leden Vereniging vraagt geen contributie. Een lidmaatschap is dus gratis.